top of page

Rys Historyczny

Spośród dyscyplin sportowych uprawianych przez leśników polskich dużą popularnością cieszy się tenis stołowy. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia dominowały rozgrywki na szczeblu OZLP później RDLP i krajowym. Prywatyzacja prac leśnych doprowadziła do wycofania z leśnego kalendarza wielu dyscyplin sportowych, w tym również tenisa stołowego. Z tego powodu ostatnie zawody krajowe rozegrano w 1986 roku. Pięć lat później, w Nadleśnictwie Karnieszewice się grupa pracowników, która w sali konferencyjnej jednostki rozpoczęła odtwarzanie przysłowiowych „Jasiowych” umiejętności z dzieciństwa. Byli to między innymi: Marian Buczek , Jerzy Klonowski, Czesław Patyk, Zenon Olejnik i Zbigniew Kuszlewicz. Po odkurzeniu muzealnego sprzętu podjęli się oni czynu, który miał na celu zintegrowanie pracowników oraz odbudowanie sprawności fizycznej. Po dwóch latach przygotowań odbyły się tu pierwsze oficjalne mistrzostwa z udziałem 12 zawodników. Cykliczność zawodów została utrzymana do roku 1999, w którym z inicjatywy Nadleśnictwa Karnieszewice rozegrano mistrzostwa leśników RDLP w Szczecinku. Kolejnym wyzwaniem, jakiego
podjął się lider karnieszewickich tenisistów Zbigniew Kuszlewicz, było zorganizowanie w 2000 roku I Mistrzostw Polski Leśników, które są kontynuowane do dziś.

Skład drużyny z sezonu 2018/2019

KS DBK 20.10_edited.jpg

Od lewej: A. Świerczek, M. Czerniawski, A. Daniel, M. Marchlewski, Z. Kuszlewicz, T. Tabor

Aktualny Skład Drużyny

IMG_20190906_193553_edited_edited.jpg

Prezes klubu

Zbigniew Kuszlewicz

 

Marcin Woskowicz.jpg

Marcin

Woskowicz

Marcin Marchlewski_edited.jpg

Marcin

Marchlewski

 

 

 

Michał_Krzyżanowski_edited.jpg

Michał Krzyżanowski

Tomasz Tabor_edited.jpg

Tomasz

Tabor

Andrzej_Świerczek_edited.jpg

Andrzej

Świerczek

Bartosz Szarmach_edited.jpg

Bartosz

Szarmach

bottom of page